Benefice

Tradiční podzimní benefiční koncert Oblastní charity Polička přispěje na výměnu nevyhovující schodišťové plošiny zajišťující bezbariérový přístup do prvního patra Charitního domu I., kde je provozován Denní stacionář pro lidi se středním až těžkým mentálním postižením. Pozvaným interpretem je vlídný písničkář Pavel Helan. 

Vstupné, které bude možné zakoupit hodinu před koncertem přímo v kostele činí 200 Kč, pro důchodce a děti polovic.

 Na schodišťovou plošinu (rok výroby 2005) jsme při pravidelné každoroční revizi letos v červenci nedostali osvědčení k provozu pro její stáří a údajná bezpečnostní rizika. Tím jsme donuceni k nenadálé, avšak mimořádně nákladné investiční akci v rozsahu 300 000 Kč bez DPH - ke kompletní výměně. Oprava, či rekonstrukce je neefektivní.

 Velmi Vám děkujeme za návštěvu našeho koncertu a dárcům a sponzorům za podporu. Pomůžete nám.

Jdi zpět