Adventní duchovní obnova pro muže

Doba adventu je doba přípravy na Příchod Ježíše.

Adventní duchovní obnovu povede P. Ondřej Špinler ze Sádku. Je určena pro muže.

Obnova se uskuteční na faře v Poličce.

Jdi zpět