socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


Od 14. 10. do 3. 11. platí omezení počtu účastníků bohoslužeb, a to na nejvýše 6 osob včetně celebranta a asistence. Vždy v neděli od 14:00 do 18:00 se můžete na mše svaté přihlašovat v kostele sv. Jakuba prostřednictvím seznamu, v ostatních dnech telefonicky u otce Tomáše.

Individuální adorace Nejsvětější svátosti: v době omezení každou neděli od 14:00 do 18:00 v kostele sv. Jakuba. V tomto čase je současně možnost k přijetí Eucharistie.

Svátost smíření je možné přijmout po čas omezení v neděli odpoledne, v úterý během kněžských hodin, nebo po osobní domluvě s otcem Tomášem.

Kněžské hodiny: úterý 15:00 - 17:00

Úřední hodiny na faře: čtvrtek a pátek 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00

Více v ohláškách


Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze
Schůzky farnost Polička

29. neděle v mezidobí - měkké části mše

"Nábožko na doma"

tl_files/kclankum/Novinky/nabozko na doma.jpgAby děti za současné situace nebyly zcela ochuzeny o výuku náboženství, budou pro ně o. Tomáš a Standa Větrovský natáčet každý týden "vzdělávací videa".

» více...

Nekašlejme na druhé!

tl_files/kclankum/Novinky/nekaslejme na druhe.jpgVýzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru.

» více...

Modlitba růžence

tl_files/kclankum/Novinky/ruzenec.jpg

Členové stálé rady České biskupské konference vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19.

» více...

Slavení neděle v rodinném kruhu

tl_files/kclankum/Novinky/domaci bohosluzba.jpg

Rady pro domácí nedělní bohoslužbu naleznete na pastorace.cz, texty nedělní liturgie naleznete na vira.cz.

» více...