socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


Nejbližší akce:

všechny akce   


Od 25. 5. jsou povoleny veřejné bohoslužby za účasti 300 osob. Není nutné se na mše svaté přihlašovat předem. Účast na bohoslužbě je důležité zvážit s ohledem na věk, zdravotní stav a další okolnosti. Nadále je nutné dodržovat všechna předepsaná hygienická opatření. Stále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možné nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line a to až do zrušení dispenze. Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté.

Svátost smíření je možné přijmout vždy půl hodiny před mší svatou, s vyjímkou neděle v 9:00 a v 10:30 a úterý v 7:00. Otec Tomáš zpovídá na faře.

Kněžské hodiny: úterý 15:00 - 17:00

Úřední hodiny na faře: čtvrtek a pátek 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00

Více v ohláškách

Sledujte prosím pravidelně ohlášky a novinky na webových stránkách farnosti, informace jsou průběžně aktualizovány.


Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze
Liturgický kalendář s liturgickými texty

přihlášení:

Přihláška na výuku náboženství pro školní rok 2020-21

Do konce června můžete elektronicky přihlásit své děti na výuku náboženství pro příští školní rok. Nezapomeňte prosím přihlásit také děti, které už na náboženství chodily.

» více...

Novéna k Duchu Svatému

tl_files/kclankum/novenaaaaaa.jpegPřipojte se k nám v přípravné modlitbě na slavnost Letnic.

 

Úvod
Den první
Den druhý
Den třetí
Den čtvrtý
Den pátý
Den šestý
Den sedmý
Den osmý
Den devátý

Svatodušní vigilie

tl_files/kclankum/Karantena/vigilie3.gifV sobotu 30. 5. bude ve 21:30 v kostele sv. Jakuba Svatodušní vigilie, začínáme na farní zahradě. Můžete si přinést svíčky. Zpívat se bude především z Koinonie.

Pokud nepůjdete do kostela můžete doma slavit modlitbou se čtením. Texty, které připravila liturgie.cz naleznete zde.

Úklid kostela sv. Jakuba

tl_files/kclankum/Karantena/cleaner-2855540_640.pngUmíte vysávat? Umíte utírat prach? Nepatříte mezi seniory? Dokážete pracovat ve dvojici? Záleží vám na tom, aby náš sv. Jakub byl udržovaný v dobré kondici, a aby nám v něm bylo dobře? Pokud ano, jste ideální kandidát na pozici "dobrovolník na úklid kostela sv. Jakuba" a vaše pomoc je více než vítána.

» více...

Poslední májová 2020

tl_files/kclankum/Karantena/Marie_Balda2.jpgPoslední letošní příležitost zůčastnit májové pobožnosti máte v neděli 31. 5. v 16 hodin v kapli na Baldě (vedou farníci z Pomezí).

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

tl_files/kclankum/Karantena/papez s ruzencem.jpegO svátku sv. Marka byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr soukromé či společné modlitby růžence modlili spolu s ním. Naleznete zde.

» více...