socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


Nejbližší akce:

všechny akce   


krátce:

Přihláška na náboženství 2017-2018


Teplota v kostele dne 22.6.2017:

19.4 °C

děkujeme firmě PAPOUCH

Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze

nabídka nemovitostí
Královehradecké diecéze

Liturgický kalendář s liturgickými texty

přihlášení:

První svaté přijímání 2017

V roce 2017 přijalo v Poličce svátost Eucharistie 13 dětí.

» více...

Nedělní mše svaté o prázdninách

V přehledné tabulce najdete rozpis mší sv. o letních prázdninách.

» více...

Svátost smíření před prázdninami

- čtvrtek 29. 6. od 13:30 do 15:00 hod. na faře

(P. František Beneš z Litomyšle, P. Marian Sokol ze Sádku, P. Miloslav Brhel)

- pátek 30. 6. od 17:00 do 17:50 hod. v kostele sv. Jakuba

(P. Miloslav Brhel)

- kromě těchto termínů je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před každou mší svatou (mimo nedělní mše sv. v 9:00 v Pomezí a v 10:30 v Poličce a mimo mši sv. ve čtvrtek na LDN)

Tři budovy na hřbitově u kostela sv. Michaela ve světle svící

Jako každý rok se i letos poličská farnost zapojila do akce Čas pro neobyčejné zážitky.

» více...

Zápis z květnové farní rady

Zápis z farní rady, která proběhla 18. 5. 2017. Starší zápisy naleznete v sekci o farnosti / farní rada.

» více...

Panenka pro Bosnu a Hercegovinu

Pracovníci české ambasády v Bosně a Hercegovině by rádi poprosili Vás farníky, kdo máte čas, chuť a třeba zbytky látek nebo vln a můžete z nich vyrobit (ušít, uplést, uháčkovat,...) jakoukoliv panenku, panáčka, polštářek, nebo jakoukoliv jinou drobnost. My bychom se je pokusili na diplomatickém bazaru v prosinci letošního roku prodat a díky i těmto penězům pomoci potřebným.

» více...

Výlet rodin 2017

Kdo měl v sobotu 27.5. čas a chuť a cítil se být osloven nabídkou zúčastnit se výletu rodin, ten rozhodně neprohloupil.

» více...