socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


Nejbližší akce:

všechny akce   


Teplota v kostele dne 9.4.2018:

7.1 °C

děkujeme firmě PAPOUCH

Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze

nabídka nemovitostí
Královehradecké diecéze

Liturgický kalendář s liturgickými texty

přihlášení:

Vikariátní setkání mládeže

Proč být křesťanem v dnešní době??

Setkání pro mladé mezi dvanáctým a dvacátým pátým rokem věku.

Msto konání: římskokatolická fara Polička

Čas: od 9 hodin s předpokládaným koncem ve 14 hodin

Pozvání přijali manželé Zubrovi

Na programu: 

- mše svatá

- přednáška

- diskusní skupinky

- oběd

S sebou příspěvek 70 Kč a buchta vítána!!

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou a Živým betlémem

Připravili jsem pro vás fotografické ohlédnutí za Živým betlémem a Tříkrálovou sbírkou. Fotografií je k dispozici více, aby se každý z ochotných účastníků na nich našel. Fotky si také můžete stáhnout k vlastní potřebě (stačí označit vybrané a zvolit volbu "stáhnout". Pro větší přehlednost jsme fotografie rozdělili na dvě části (Živý betlém a Tříkrálový průvod).

Zde najdete fotografie z Živého Betléma.

Zde najdete fotografie z Tříkrálového průvodu.

» více...

Malování

Prosíme dospělé farníky, aby nám opět pomohli s vyzdobením učebny na faře a namalovali nějaký obrázek.                      Tentokrát bychom byli rádi, kdyby tvořili díla na téma "Křížová cesta".                                                                                Obrázek vytvořený libovolnou technikou přineste na faru do konce února. Předem děkujeme.

Modlitba za evangelizaci

Všemohoucí věčný Bože,
Tvůj jednorozený Syn hlásal Tvé království.
Přijmi můj dík za to, že tato zvěst se přes mnoho století
skrze nespočetné zástupy tvých učedníků dostala
až k mým uším a mému srdci.
Uchovej mne ve své milosti,
ať se Ti nikdy nepřestávám přibližovat.
Misionářům, kněžím, členům mé farnosti i mne samému
dej dar správně rozlišit, co mám konat,
kdy mám mluvit a kdy mám mlčet,
aby se Tvé Evangelium nepřestávalo šířit.
Dnes tě chci prosti zvláště za (jméno člověka).
Žehnej mu/ji a přitáhni si ho/ji k sobě.
O to tě prosím ve jménu tvého Syna, mého Pána Ježíše Krista.
AMEN

» více...

Farní pouť 2018

V sobotu 22. září jsme opět vyrazili na farní pouť. Tentokrát naším cílem bylo Nové Město nad Metují a Rokole.  Prohlédněte s pár fotografií a také si můžete prohlédnout všechna zastavení Křížové cesty rodin z Rokole.

» více...

Zápis z listopadové farní rady

Zápis z farní rady, která proběhla 13. 11. 2018. Starší zápisy naleznete v sekci o farnosti / farní rada.

» více...

Farní den 2018

V neděli 17. 6. na zahradě U mlýna, za hojné účasti farníků, se uskutečnil Farní den. Na fotky se můžete podívat zde.