Svátost smíření před Velikonocemi

pondělí 8. 4. od 15:00 do 17:00 h. na faře                                                                                                                        (P. Stanislav Tomšíček ze Svojanova, P. Tomáš Enderle)

úterý 9. 4. od 9:00 do 11:00 h. na faře                                                                                                                              (P. Josef Kopecký a P. Petr Zelinka ze Sebranic, P. Tomáš Enderle)

úterý 9. 4. od 15:00 do 17:00 h. na faře                                                                                                                         (P. Milan Romportl ze Borové, P. Tomáš Enderle)

čtvrtek 11. 4. od 9:00 do 11:00 h. na faře                                                                                                                        (P. Ondřej Špinler ze Sádku, P. Tomáš Enderle)

Postní duchovní obnova

"Eucharistie: naše posvěcení"

29.. - 30. 3. 2019, fara Polička

Obnovu vede P. Josef Matras z Bystrého

Pátek 18:00 Mše svatá

                   Promluva I

 

Sobota 9:00 Promluva II

          10:30 Promluva III

          12:00 Mše svatá

          12:30 Oběd

          13:30 Adorace

           následuje možnost ke svátosti smíření

Na sobotní oběd je třeba se zapsat na seznam v kostele, na faře, či telefonicky u paní Navrátilové do pnndělí . Ostatní části jsou svobodně přístupné pro všechny.

» více...

Od otroctví ke svobodě

Průvodce letošní četbou na půst - knihou Eodus.

Díl první - kapitoly 1-4.

» více...

Křížové cesty

Křížové cesty budou každý postní pátek od 17:30 ve farní kapli a prvních pět postních nedělí ve 14:30 v kostelse sv. Michaela, na Květnou neděli ve 14:30 na Jelínku.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou a Živým betlémem

Připravili jsem pro vás fotografické ohlédnutí za Živým betlémem a Tříkrálovou sbírkou. Fotografií je k dispozici více, aby se každý z ochotných účastníků na nich našel. Fotky si také můžete stáhnout k vlastní potřebě (stačí označit vybrané a zvolit volbu "stáhnout". Pro větší přehlednost jsme fotografie rozdělili na dvě části (Živý betlém a Tříkrálový průvod).

Zde najdete fotografie z Živého Betléma.

Zde najdete fotografie z Tříkrálového průvodu.

» více...

Modlitba za evangelizaci

Všemohoucí věčný Bože,
Tvůj jednorozený Syn hlásal Tvé království.
Přijmi můj dík za to, že tato zvěst se přes mnoho století
skrze nespočetné zástupy tvých učedníků dostala
až k mým uším a mému srdci.
Uchovej mne ve své milosti,
ať se Ti nikdy nepřestávám přibližovat.
Misionářům, kněžím, členům mé farnosti i mne samému
dej dar správně rozlišit, co mám konat,
kdy mám mluvit a kdy mám mlčet,
aby se Tvé Evangelium nepřestávalo šířit.
Dnes tě chci prosti zvláště za (jméno člověka).
Žehnej mu/ji a přitáhni si ho/ji k sobě.
O to tě prosím ve jménu tvého Syna, mého Pána Ježíše Krista.
AMEN

» více...