Zápis z březnové farní rady

Zápis z farní rady, která proběhla 16. 3. 2017. Starší zápisy naleznete v sekci o farnosti / farní rada.

» více...

Svátost smíření před Velikonocemi

- středa 5. 4. od 9:00 do 11:00 hod. na faře
(P. Josef Kopecký ze Sebranic, P. Petr Zelinka ze Sebranic, P. Miloslav Brhel)
- čtvrtek 6. 4. od 14:30 do 16:30 hod. na faře
(P. Adam Grabiec z Dol. Újezdu, P. Milan Romportl z Borové, P. Miloslav Brhel)
- pátek 7. 4. od 7:15 do 8:45 hod. na faře
(P. Josef Matras z Bystrého, P. Miloslav Brhel)
- pátek 7. 4. od 9:00 do 11:00 hod. na faře
(P. Václav Tobek z Mendryky, P. Zdeněk Šilhánek ze Svojanova)
- pátek 7. 4. od 14:15 do 16:15 hod. na faře
(P. Marian Sokol ze Sádku, P. Miloslav Brhel)

Prosíme, abyste využili těchto příležitostí a přede mšemi nechali prostor těm, kdo v tyto vypsané termíny nemohou.

svátost smíření v okolí:
- Sádek – v sobotu 25. 3. od 9:00 do 11:00 hod. na faře (P. Marian Sokol)
- Korouhev – v sobotu 25. 3. od 13:00 do 15:00 hod. na bývalé faře (P. Marian Sokol)


Národní pochod pro život

V sobotu 22.4.2017 se uskuteční v Praze Národní pochod pro život a rodinu s pontifikátní mší svatou v katedrále a s kulturním programem a samotným pochodem. Účastí můžeme vyjádřit nedotknutelnost a důstojnost lidského života od početí, důležitost výlučného svazku muže a ženy v manželství a také prožít pěkný výlet.

» více...

Panenka pro Bosnu a Hercegovinu

Podpořte charitativní bazar na podporu potřebných v Bosně a Hercegovině.

» více...

Farní den 2017

V neděli 12. 2. ve spolkovém domě Jordán proběhl tradiční farní den, spojený s oslavou půlkulatých narozenin o. Miloslava Brhela, poličského faráře. Akce odstartovala prezentací o dění ve farnosti v uplynulém roce, a o událostech očekávaných. Nechyběl kvíz o životě P. Brhela a o farnosti. Následoval bohatý raut, rozlévalo se dobré víno a farníci využili příležitost k přátelskému poklábosení a také gratulacím oslavenci. Sešlo se nás na 150. 

» více...

Silvestr V. D’Souza

Protože skončila podpora indické dívky Sangeethy, která už dokončila své vzdělání, děti z naší farnosti si na farním dnu vybraly k další podpoře indického chlapce Silvestra V. DSouzu. Tomuto chlapci je v současnosti 7 let, chodí do 2. třídy a pochází z diecéze Belgaum v jižní Indii.

» více...

Vzdělávání pro dospělé - Liturgie

Druhý cyklus vzdělávání pro dospělé se bude věnovat tématu liturgie. Setkání budou probíhat vždy na faře od 18:30 do 19:45.


Termíny a témata jednotlivých setkání:
31. 1. Exorcismus, lidová zbožnost, ostatky svatých, pohřeb
14. 2. Svátost křtu, biřmování, kněžství
28. 2. Svátost manželství (dokument o rodině Amoris Laetitia z r. 2016)
14. 3. Svátost eucharistie
28. 3. Svátost smíření a pomazání nemocných
 
Všichni jste srdečně zváni.