socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


FORMULÁŘ ZADÁVÁNÍ INTENCÍ


Souhrn aktuálně platných pravidel a doporučení k návštěvám kostelů, bohoslužbám, zpovědím, křtinám, pohřbům, svatbám a individuální duchovní službě naleznete na covid portálu

Svátost Eucharistie: mimo mši svatou je svaté přijímání podáváno v neděli od 15:00 do 16:00 v kostele sv. Jakuba.

Svátost smíření: půl hodiny před každou večerní mší svatou, v neděli mezi 15:00 a 16:00, v úterý během kněžských hodin (vždy na faře), nebo po osobní domluvě s otcem Tomášem.

Adorace Nejsvětější Svátosti: úterý 6:00 - 7:00 ve farní kapli, první pátek v měsíci 17:00 - 18:00 v kostele sv. Jakuba

Kněžské hodiny: úterý 15:00 - 17:00 

Úřední hodiny na faře: čtvrtek a pátek 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00

Více v ohláškách


PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚČASTI NA MŠI SV.Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze
Schůzky farnost Polička

Podmínky účasti na bohoslužbách v naší farnosti v týdnu od 8. března

Doposud platná vládní omezení týkající se bohoslužeb zůstávají beze změny.

Abychom umožnili účast na nedělní mši svaté co největšímu počtu farníků, bude si možné rezervovat místo vždy až od nedělního poledne. Prosíme ty, kdo se účastní mše svaté v neděli, aby se z ohleduplnosti k druhým hlásili na příští neděli až v pátek (pokud zbydou volná místa). 

pondělí: mše svatá není

úterý: mše svatá v kapli na faře (kapacita 8 osob) - není nutné se přihlašovat

středa - pátek: mše svaté v kostele sv. Jakuba (kapacita 30 osob) - není nutné se přihlašovat

sobota, neděle: mše svaté v kostele sv. Jakuba dle obvyklého pořádku (kapacita 30 osob) - na všechny je nutné se přihlásit

Místa na mše svaté si lze rezervovat na seznamu v kostele nebo skrze formulář na farním webu.

Prosíme, abyste se vždy, když nebudete moci přijít na mši svatou, na niž jste si rezervovali místo, odhlásili telefonicky nebo mailem otci Tomášovi a neblokovali tak místa dalším zájemcům.

» více...

"Nábožko pro první stupeň" - 6. díl

5. díl ze série o Desateru pro děti z prvního stupně.

Předchozí díly a pracovní listy najdete ve farním zápisníku. 

» více...

"Místo nábožka"#7

Předchozí díly najdete ve farním zápisníku.

Malá duchovní obnova pro rodiny s dětmi

tl_files/kclankum/Obnova 2021/Verim v Boha.jpgPracovníci Katechetického a pedagogického centra královéhradeckého biskupství připravili pro rodiny s dětmi malou duchovní obnovu s modlitbou „Věřím v Boha.“

» více...

Postní putování 2021

tl_files/kclankum/Novinky/mapa_optimized.jpgBez ohledu na váš věk  a zdravotní stav jste v postní době srdečně zváni k putovní modlitbě k Božím mukám.

» více...

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2021

tl_files/kclankum/Novinky/papez.jpegV textu se římský biskup zamýšlí nad evangelijním úryvkem „Teď jdeme do Jeruzaléma“ (Mt 20,18). V paralele ke třem doporučovaným pilířům křesťanské zbožnosti – půstu, almužně a modlitbě – rozvíjí papež v textu trojí postoj, jímž se vyznačuje “tento čas pokání, kdy obnovujeme svou víru, čerpáme živou vodu naděje a s otevřeným srdcem přijímáme Boží lásku, která nás mění na bratry a sestry v Kristu”.

» více...

Svatý Josef u nás na faře

tl_files/kclankum/Novinky/josef_optimized (3).jpgPo celý tento rok, který je zasvěcen svatému Josefovi, bude u nás na farní chodbě s laskavým svolením Svatojosefské jednoty přebývat jeho socha. Zveme vás tímto srdečně, abyste se za ním příležitostně stavili a svěřili mu své modlitby.

» více...