socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


Nejbližší akce:

26.09.2020 Svátost smíření

všechny akce   


Zakrývání úst a nosu rouškou nebo jinou vhodnou pomůckou je vzhledem k aktuálnímu nařízení ministerstva zdravotnictví nutné při všech mších svatých. Netýká se pouze dětí do dvou let věku a osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

Svátost smíření je možné přijmout během kněžských hodin nebo půl hodiny před mší svatou ve středu, pátek, sobotu a v neděli v 7:30.

Kněžské hodiny: úterý 15:00 - 17:00

Úřední hodiny na faře: čtvrtek a pátek 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00

Více v ohláškách


Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze
Liturgický kalendář s liturgickými texty

Anti-COVIDOVÁ opatření v naší farnosti

tl_files/kclankum/Novinky/ikony anti-COVID.jpgVzhledem k aktuální  "COVIDOVÉ situaci" v našem městě a jeho okolí je nanejvýš vhodné, abychom všichni zachovali klid, ale zároveň se chovali zodpovědně, ohleduplně a udělali to, co je v silách každého z nás. Co to znamená v praxi?

» více...

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

tl_files/kclankum/Novinky/domaci bohosluzba.jpgOpět jsme v situaci, kdy je třeba zvážit svoji účast na nedělní bohoslužbě, od které jsou až do odvolání všichni farníci dispenzováni dle kán. 1245 CIC.

Rady pro domácí nedělní bohoslužbu naleznete na pastorace.cz, texty nedělní liturgie naleznete na vira.cz.

Výuka náboženství 2020/21 - aktualizováno

V pondělí 14. 9. se rozběhla výuka náboženství některých skupin. Ale všem dětem, které bude učit Stanislav Větrovský, Marie Klimešová nebo Věra Klimešová začne výuka až od října.

» více...

Schůzky dětí z farnosti mají svůj web

Schůzky dětí z farnosti mají nově svůj web, kde naleznete veškeré potřebné informace jako např. termíny jednotlivých schůzek.

https://schuzky-farnost-policka.webnode.cz/

» více...