socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


FORMULÁŘ ZADÁVÁNÍ INTENCÍ


Souhrn aktuálně platných pravidel a doporučení k návštěvám kostelů, bohoslužbám, zpovědím, křtinám, pohřbům, svatbám a individuální duchovní službě naleznete na covid portálu

Svátost Eucharistie: mimo mši svatou je svaté přijímání podáváno v neděli od 15:00 do 16:00 v kostele sv. Jakuba.

Svátost smíření: půl hodiny před každou večerní mší svatou, v neděli mezi 15:00 a 16:00, v úterý během kněžských hodin (vždy na faře), nebo po osobní domluvě s otcem Tomášem. 

Adorace Nejsvětější Svátosti: úterý 6:00 - 7:00 ve farní kapli, první pátek v měsíci 17:00 - 18:00 v kostele sv. Jakuba

Kněžské hodiny: úterý 15:00 - 17:00 

Úřední hodiny na faře: čtvrtek a pátek 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00

Více v ohláškách


PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚČASTI NA MŠI SV.Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze
Schůzky farnost Polička

Podmínky účasti na bohoslužbách v naší farnosti v týdnu od 19. dubna

tl_files/kclankum/Novinky/Jakub.jpgBohoslužeb u sv. Jakuba se může účastnit 30 osob. Prosíme ty, kdo se účastní mše svaté v neděli, aby se z ohleduplnosti k druhým hlásili na příští neděli až v pátek (pokud zbydou volná místa) a ty, kdo nemohou přijít na mši svatou, na niž si rezervovali místo, aby se odhlásili telefonicky nebo e-mailem otci Tomášovi a neblokovali tak místa dalším zájemcům.

Místa na mše svaté si lze rezervovat od nedělního poledne na seznamu v kostele nebo skrze tento formulář

» více...

Znamení Boží přítomnosti

V pátek 23. 4. začíná nový videoseriál pro děti na prvním stupni. Jaký bude? Napoví vám upoutávka. Můžete se těšit na  znamení, která nám mají připomínat Boha. 

» více...

Cesta světla II

tl_files/kclankum/Novinky/Cesta svetla II.jpgDalší obrázky a texty pro domácí pobožnost Cesty Světla naleznete zde.

» více...

"Nábožko pro první stupeň"#11

Toto je poslední díl této série. Prosíme o splnění úkolu, který přišel rodičům emailem.

Není ti něco jasného na Desateru? Chceš se na něco zeptat? Svoji otázku můžeš napsat zde.

» více...

Místo nábožka #11: Proč je mše svatá taková nuda?

Chaloupka 2021

tl_files/kclankum/Novinky/chaloupka 2021.jpgTak jako každý rok, i toto léto je v plánu společná chaloupka pro menší a větší děti. Trochu netypicky se bude konat od pátku do pátku od 30. 7. do 6. 8.

» více...

Velikonoční překvapení pro farníky

Milí farníci, připravili jsme pro vás malé velikonoční překvapení. Příběh o našich snech i o tom, že sny se někdy vyplní úplně jinak než sníme, že naše sny mohou být naplněny nad naše očekávání. Stačí důvěřovat Hospodinu a být trpělivý.