socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


Nejbližší akce:

17.10.2017 Domácí násilí

všechny akce   


krátce:

Přihláška na náboženství 2017-2018


Teplota v kostele dne 26.9.2017:

14 °C

děkujeme firmě PAPOUCH

Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze

nabídka nemovitostí
Královehradecké diecéze

Liturgický kalendář s liturgickými texty

přihlášení:

Modlitba růžence v říjnu

V říjnu se budeme společně modlit růženec.

» více...

Co má společného M. Brhel s Lotrandem aneb Setkání na rozloučenou

Poslední srpnové nedělní odpoledne na zahradě „U mlýna“ se neslo ve znamení rozloučení s duchovním správcem farnosti Miloslavem Brhelem. Akci doprovázelo slunečné počasí, které z velmi hojně navštívené akce udělalo velmi příjemně a užitečně strávený čas.

» více...

Přivítání P. Tomáše Enderleho

Na 22. neděli v mezidobí a první poprázdninovou neděli 3.9. přišel do poličské farnosti nový duchovní správce Tomáš Enderle.

» více...

Prázdninové poutní slavnosti

V naší poličské farnosti vychází většina poutních slavností na čas prázdnin. I tak se nás většinou sejde velké množství, protože přeci jen poutní slavnost je událost mimořádná.

» více...

Biřmování 2017

Od září 2016 se připravovalo celkem 42 farníků na přijetí svátosti biřmování. Tuto svátost jim udělil otec biskup Jan Vokál v chrámu sv. Jakuba 11. 6. 2017.

» více...

První svaté přijímání 2017

V roce 2017 přijalo v Poličce svátost Eucharistie 13 dětí.

» více...