socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


FORMULÁŘ ZADÁVÁNÍ INTENCÍDle nařízení vlády je na bohoslužbách od 23. listopadu povolená účast 20 osob (platí do 2. prosince). Jaké máte v této souvislosti možnosti v naší farnosti, se dočtete v hlavním sloupci na farním webu a v ohláškách.

Soukromá modlitba před Nejsvětější Svátostí: každou neděli od 14:00 do 18:00 v kostele sv. Jakuba. Současně je zde v tomto čase možné přijmout svátost Eucharistie.

Adorace Nejsvětější Svátosti: pondělí, úterý 6:30 - 7:00 (farní kaple)

Svátost smíření: půl hodiny před večerní mší svatou, v neděli odpoledne, v úterý během kněžských hodin, nebo po osobní domluvě s otcem Tomášem.

Kněžské hodiny: úterý 15:00 - 17:00

Úřední hodiny na faře: čtvrtek a pátek 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00

Více v ohláškách


Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze
Schůzky farnost Polička

Účast na bohoslužbách od 3. prosince

Na základě nového usnesení Vlády ČR, se v naší farnosti mění od 3. prosince pravidla pro účast na bohoslužbách následovně: pondělí - čtvrtek: mše svatá ve farní kapli (počet míst 20), pátek - neděle: mše svatá v kostele sv. Jakuba (počet míst 100). Pokud byste rádi přišli na mši svatou ve středu, ve čtvrtek, nebo v neděli v 10:30, je nutné se přihlásit, a to buď v neděli odpoledne v kostele zápisem na seznam, nebo přes formulář na stránkách farnosti. Pozor! Tento pátek (4. 12.) je mše svatá ještě v kapli na faře, nový režim začíná od soboty!

Není Vám to jasné?  Pan farář to vysvětluje ve videu.

» více...

První neděle adventní

Chci přijít příští týden na mši svatou?  Je třeba se přihlásit, nebo se zapsat na seznam, který je v neděli od 14:00 do 18:00 v kostele sv. Jakuba.

Videoohlášky, kázání a dětské kázání na tuto neděli.

Adventní videa na téma Vyznání svatého Augustina.

Novéna za zastavení pandemie

tl_files/kclankum/Novinky/ruce_modlitba.pngV letošním roce je vhodné využít 9 dnů před slavností Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, k modlitbě novény za zastavení nákazy a uzdravení národa.

» více...

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska z 20. 11. 2020

Otcové biskupové vyzývají věříci k dobrovolnému postu za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12.

» více...

Duchovní obnovy on-line

tl_files/kclankum/Novinky/advent_obnova.jpgAdventní duchovní obnova farnosti se letos nebude moci konat, proto je vhodné využít jiných příležitosti.

» více...

TOUR Polička Betlém 2020 - 3. etapa

Ve 3. etapě to šustí andělskými křídly – všechny anděly, andílky a andělíčky, které během ní potkáte, určitě nespočítáte. (Začít soutěžit můžete kdykoli během trvání soutěže, předchozí etapy a pravidla nejdete ve farním zápisníku)

» více...

"Nábožko na doma"

tl_files/kclankum/Novinky/Kolbe.jpg7. video pro první stupeň.

Obrázek k vybarvenípracovní list k vytisknutí.

7. video pro druhý stupeň.

Starší díly a dotazníky najdete ve farním zápisníku.

"Nábožko na doma" bude pokračovat i v příštích týdnech. Výuka ve školách zatím není možná, protože se děti nesmí "míchat".

Slavení neděle v rodinném kruhu

tl_files/kclankum/Novinky/domaci bohosluzba.jpg

Rady pro domácí nedělní bohoslužbu naleznete na pastorace.cz, texty nedělní liturgie naleznete na vira.cz.

» více...