socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


Vzhledem k mimořádným opatřením vlády jsou až do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby.

I během omezení volného pohybu je povolená individuální duchovní péče a služby, proto je možné se v případě potřeby udělení svátostí obracet telefonicky na o. Tomáše.

Úterní kněžské hodiny od 15 do 17 hodin, stejně jako úřední hodiny na faře zůstavají zachovány.

Více v ohláškách

Sledujte prosím pravidelně ohlášky a novinky na webových stránkách farnosti, informace jsou průběžně aktualizovány.


Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze
Liturgický kalendář s liturgickými texty

přihlášení:

Křížová cesta na Květnou neděli

tl_files/kclankum/Karantena/krizova cesta Jelinek_20.jpgLetos se bohužel nemůžeme sejít ani na Květnou neděli pod Jelínkem při společné křížové cestě, zkusme proto alespoň společně vymyslet texty pro modlitbu v domácím prostředí. 

» více...

Svátost smíření před Velikonocemi

Individuální přijetí svátosti smíření není zakázáno, proto k němu bude na faře v týdnu od 30. 3. do 3.4. 2020 mimořádná příležitost. Avšak v současné situaci je především nutné dbát na zdraví své i ostatních včetně kněží. Pokud tedy máte obavu z přenosu nákazy je vhodnější využít možnosti tzv. dokonalé lítosti.

» více...

Jak si prakticky poradit se "zpovědí bez zpovědi"?

Na webu pastorace. cz si můžete přečíst článek, který vás provede "dokonalou lítostí" krok za krokem.

» více...

Duhový výr a duhová sova aneb DUHA VÝR-U-SOVÁ

tl_files/kclankum/Karantena/DUHA12_2020_VYR_ANIMACE_1 (1).gifTaké katolický časopis DUHA se rozhodl pomáhat dětem a jejich rodičům v současné situaci. Nechte se inspirovat na mojeduha.cz.

5. neděle postní - měkké části mše svaté

Zde najdete dětské kázání této neděle.

Zde najdete ještě jedno kázání pro děti, připravené katechetickým centrem z Olomouce.

Zde najdete kázání pro dospěláky. Je tři roky staré a také v něm zvu ke zpovědi. Jak a zda to před těmito velikonocemi podniknout se Vám pokouším pomoci rozlišit v ohláškách.

Zde najdete ohlášky neboli "Mým farníkům #3: Příležitosti k růstu"

Pastýřský list otce biskupa Jana Vokála

Patýřský list si můžete přečíst na vývesce u fary, nebo zde, a nebo si jej můžete nechat předčítat svým farářem.

5. postní týden s "Ježíšem na hoře"

tl_files/kclankum/Postni aktivita S Jezisem na hore 2020/Blahoslaveni placici.png„Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.“ (Mt 5,4)

» více...

Společná modlitba křížové cesty v domácnostech

Liturgie v čase bez liturgie

Portál liturgie.cz, který je oficiálním místem České biskupské konference pro zveřejňování liturgických textů, začal na svém youtube kanále uveřejňovat seriál videí o liturgii v čase bez liturgie.

» více...

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského vytvořilo manuál pro domácí nedělní bohoslužbu  v současném nouzovém stavu pro dospělé, pro rodinu s dětmi  a pro jednotlivce. Naleznete na www.pastorace.cz.

Duchovní přijímání

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Více zde: www.cirkev.cz

Jak si poradit s domácí katechezí dětí?

Jako reakce na současnou komplikovanou situaci vznikla dočasná webová sekce deti.vira.cz/v-karantene, která má posloužit pro domácí přípravu dětí na nedělní liturgii a být nápomocna zejména rodičům v podpoře náboženské výchovy dětí v době, kdy není možné realizovat farní katecheze či školní výuku náboženství.

Radio Proglas zařadilo do svého programu ve všední dny od 10:00 "Katecheze pro školáky".

» více...