socha sv. Jakuba ve farním kostele

farní kostel sv. Jakuba

hřbitovní kostel sv. Michaela

kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

kostel sv. Jiří, Pomezí

kostel sv. Vavřince, Květná


FORMULÁŘ ZADÁVÁNÍ INTENCÍ


Souhrn aktuálně platných pravidel a doporučení k návštěvám kostelů, bohoslužbám, zpovědím, křtinám, pohřbům, svatbám a individuální duchovní službě naleznete na covid portálu

Svátost Eucharistie: POZOR - PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V NEDĚLI ODPOLEDNE je ZRUŠENO!

Svátost smíření: půl hodiny před každou večerní mší svatou, v úterý během kněžských hodin (vždy na faře), nebo po osobní domluvě s otcem Tomášem. POZOR - V NEDĚLI ODPOLEDNE UŽ SE NA FAŘE NEZPOVÍDÁ!

Adorace Nejsvětější Svátosti: úterý 6:00 - 7:00 ve farní kapli, první pátek v měsíci 17:00 - 18:00 v kostele sv. Jakuba

Kněžské hodiny: úterý 15:00 - 17:00 

Úřední hodiny na faře: čtvrtek a pátek 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00

Více v ohláškách


PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚČASTI NA MŠI SV.Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
Farní Charita Polička
Královehradecká diecéze
Schůzky farnost Polička

Hora - Znamení Boží přítomnosti #4

Někdy stojí za to překonat se a vystoupat na nějakou horu, i když to není jednoduché, ani pohodlné. Hora je totiž od pradávna místem, kde se člověk setkává s Bohem. A i když se s Bohem můžeme setkat kdekoliv, hora má své zvláštní kouzlo. Nejen o tom se dozvíte v novém dílu našich videí. Další díl naleznete zde na webu a na farním YouTube kanálu příští pátek. Předchozí díly najdete na farním YouTube kanálu.

» více...

Místo nábožka #15: Tierlist částí mše svaté

Májová pobožnost

tl_files/kclankum/Novinky/kaplicka v Libohaji.jpgV neděli 23. 5. od 16:00 jste srdečně zváni na májovou pobožnost u kapličky v Liboháji

Podmínky účasti na bohoslužbách v naší farnosti v týdnu od 10. května

tl_files/kclankum/Novinky/Jakub.jpg

Místa na nedělní mše svaté si lze rezervovat od sobotního večera na seznamu v kostele nebo skrze tento formulář.

Pokud nemůžete přijít na mši svatou, na niž jste si rezervovali místo, odhlaste se prosím telefonicky nebo e-mailem otci Tomášovi, abyste zbytečně neblokovali místa ostatním. Bohoslužeb u sv. Jakuba se může účastnit 60 osob, proto už neplatí pravidlo, že ti, kdo se účastnili nedělní mše svaté, se mohou na další víkend přihlašovat až v pátek.

» více...

Misijní putování k Panně Marii

tl_files/kclankum/Novinky/Misijni putovani.jpgPapežská misijní díla vás zvou na vykonání osobní poutě. Vydejte se na mariánské poutní místo nebo si udělejte pouť v domácím prostředí. Putování je možné v každém věku, individuálně nebo ve společenství.

» více...